3 Съвета при Избор на Ипотечен Кредит

3 Съвета при Избор на Ипотечен Кредит

Да закупим жилище е една от най-сериозните стъпки за всяко едно семейство. Ипотечният кредит предствалява дългосрочно обвързване с банката кредитор, както и може да бъде сериозна тежест за семейният бюджет. Ето защо трябва задълбочено проучване на предлаганите от различните банки условия за ипотечно кредитиране. Също така е необходимо да помислим върху три важни въпроса преди да направим нашия избор:

1. Каква сума може да си позволим да плащаме месечно по ипотечния си кредит?

Обикновено банките изискват съотношението дълг спрямо доход да е 60%, т.е. не повече от 60% от дохода ви да се използва за плащане на кредити. Но по-добрият вариант, стига човек да може да си го позволи е вноската да не надхвърля 40% от дохода ни.

2. Какъв да е срокът на изплащане на кредита?

Този избор е много важен, понеже колкото по-дълъг срок изберем, толкова е по-голямо оскъпяването на кредита. Следователно винаги е по-добре срокът да е по-кратък, стига да можем да си позволим по-високата в такъв случай месечна вноска по ипотечният кредит.

3. Коя е най-изгодната към момента оферта на пазара?

Този въпрос е вероятно най-важният от трите. За да направите цялостен и обективен преглед на офертите на банките за ипотечен кредит ще ви помогне префесионалният кредитният консултант. Важно е да знаете, че услугата кредитно консултиране е напълно безплатна за вас.