22.01.2019

Фирмено кредитиране

  Сума на кредита

  Фирма

  За какво е необходим кредита?

  Само още нещо...

  Трите имена*

  Вашият Email*

  Вашият Телефон*

  Съгласие за обработка на лични данни*

  Потвърждавам, че съм предоставил информация за себе си, представляваща лични данни по смисъла на ЗЗЛД, доброволно и че се съгласявам личните ми данни да бъдат обработвани по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) от „КРЕДИТ СПЕЙС“ ЕООД с ЕИК 204515964 за нуждите на кредитния процес и оценката на моята кредитоспособност.