22.01.2019

Финансови консултации за фирмено кредитиране

Бизнес преструктуриране

Компаниите, които изпитват затруднения, изискват незабавни действия за разработване на дългосрочна оздравителна програма, предотвратяване на загубите, запазване на активите. Нашият екип от кредитни посредници /консултанти/ по корпоративни финанси притежава опит в корпоративното преструктуриране и може да ви съдейства в следните области:

  • разработване на политики и стратегии
  • консултации по преструктуриране на дейността
  • управление на необслужвани кредити
  • изготвяне на оздравителни програми
  • управление при несъстоятелност