Увеличение при потребителските кредити, успокояване при жилищните

По данни на БНБ за април 2018г. потребителските кредити са се увеличили два пъти по-бързо през месец април в сравнение с ръста им през месец март, а именно отчитат годишен темп на нарасстване от 14.4 % като за февруари повишението е било 6.9 %, а за март – 7.2%

При ипотечните кредити за сметка на това се наблюдава успокояване на повишението от предходните месеци. Жилищното кредитиране ускоряваше темпото и в края на 2017г. от БНБ отправиха предупреждение към банковият сектор да бъдат по внимателни по отношение на ипотечните кредити.

Един от главните фактори, който даде тласък на ускорението при ипотечните кредити миналата година е ниските лихви при жилищното кредитиране, като се наблюдаваха оферти с лихва под 3%. Също така сериозен фактор е и покачването на цените на жилищните имоти, което предизвиква интерес от закупуване на по-добри цени.

Според някои строителни компании повишаването на потребителските кредити може да бъде свързано и със закупуване на имот в строителство, като с потребителски кредит се заплаща първоначалната вноска.