Новото жилищно строителство пак се ускори през 2017 г.

Издадените разрешителни за строеж и започнатите нови жилищни сгради и жилища са се увеличили с двуцифрени темпове в процентно изражение, според данните на НСИ.

След като през 2016 г. ръстът на очакваното ново жилищно строителство в България се забави до умерени равнища, през 2017 г. отново се наблюдава рязко ускорение, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

С подобни темпове расте и започнатото ново жилищно строителство, като изключение са само двете водещи черноморски области – Варна и Бургас, където темповете се забавят. Жилищното строителство остава концентрирано в столицата София и Пловдив, като Пловдив дори изпреварва София по някои показатели.

В София град през 2017 г. са издадени общо 827 разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, което е с 19% повече спрямо 2016 г. При жилищата ръстът достига 33% до 8 716, а при другите видове сгради разрешителните се намаляват с 10,6% до 160 сгради.