Намаляване ръста на цените на жилищата

По данни на Евростат през първите три месеца на година цените на жилищата у нас бележат повишение от 7,1% на годишна база, което е най-бавният растеж наблюдаван от второто тримесечие на 2016 г.

И според мениджъри на недвижими имоти ръстът на цените на жилищата през 2018 се забавя. Като основно ръст се отчита в София и в по-големите градове, докато в малките градове е много по-нисък. Въпреки че, поради спадането на лихвите по ипотечните кредити, търсенето на имоти се е увеличило.

Като цяло лихвите по жилищните кредити са така да се каже на исторически най-ниско ниво, докато заплатите макар и бавно вървят нагоре. Цените на наемите също вървят нагоре, което прави все по атрактивно закупуването на жилище с кредит от банка като алтернатива на живеенето по наем. Това се вижда най-добре в местата с аутсорсинг и IT компании.

Освен ниските лихви по ипотечните заеми, друг фактор който движи имотните сделки са рекордно ниските лихви по депозитите. Това прави закупуването на имот доста по-изгодна алтернатива от държането на средства в банка.

Разбира се е нормално нарастването на цените да забави темпове, като се има пред вид факта, че цените на имотите в столицата и големите градове нарастнаха с до 30% за последните три години. Въпреки всичко стойностите на жилищата не са преминали историческите нива отпреди кризата, която започна през 2008 година, тръгвайки от САЩ и в последствие достигна и Европа.