Какво е ЦКР и кредитна история?

Какво е ЦКР и кредитна история?

Централният кредитен регистър /ЦКР/ е информационната система на БНБ за кредитните задължения на физически и юридически лица. Важно е да знаете че всеки може да получи информация относно кредитната си задлъжнялост, като тук имате два варианта - лично или чрез пълномощник в деловодството на БНБ или по пощата на адрес 1000 София, пл. "Княз Александър I" №1. Документите които трябва да подготвите са Заявление по образец на БНБ (с нотариална заверка на подпис ако е по пощата), документ за самоличност, документ за платена такса. Таксите са:
- до 7 работни дни: 2лв.
- до 24 часа: 10 лв.
- до 4 часа: 20 лв.

Каква е информацията в справката от ЦКР?

Основно вида, броя и текущото състояние на вашите кредити като те се представят в обощено състояние, т.е. не се вижда към коя банка или финансова институция са. Разделени са по следният начин:
- вид на кредита
- според просрочието (от 0 до 30 дни, от 31 до 60 дни и т.н.)
- по договорения срок на кредита

В последната част от справката е информацията за новоразрешените кредити.

Ако имате нужда от допълнителна информация или помощ при кандидатстване за ипотечен кредит се свържете се напълно безплатно с нас.