07.06.2018

Информация за защита на личните данни

Информация за защита на личните данни

Съответствието със закона за поверителност е етична ценност на Credit Space, съгласно политиката за поверителност на Credit Space.

Credit Space предприема всички необходими стъпки, за да гарантира, че вашите лични данни се обработват безопасно и в съответствие с регламентите.

По-долу ще намерите подробна информация за това как използваме вашата лична информация във връзка с използването на този уеб сайт.

Кои са администраторите на данни на вашите лични данни

Ващите лични данни се обработват от Credit Space. Адресът на Кредит Спейс ЕООД е 7000 Русе, ул. Църковна независимост 3, ет. 6, офис 2. Данните за контакт на съответното длъжностно лице по защита на данните са Павел Ненков - support@creditspace.bg

Как използваме вашите лични данни

Ние събираме лична информация от вас, когато попълвате формуляр за връзка на нашия сат, си кореспондирате с нас по имейл, телефон или чат на живо. Ние можем също така да събираме допълнителна информация за вас от други компании или държавни и административни органи.

Ние използваме вашата лична информация за следните цели:

За да извършим кредитна консултация за вас. Това е необходимо за да предприемем стъпки за изпълнението на нашите услуги.

За да се свързваме с вас за проучвание на удовлетвореността на клиента или проучвание на пазава относно нашите натоящи услуги. Това е необходимо за нашия законов интерес (за да усъвършенстваме нашите продукти и услуги)

За да се свързваме с вас за оценяване на тенденции с цел разработване на нови продукти и услуги. Това е необходимо за нашия законов интерес (за да предлагаме подходящи продукти и услуги).

За да ви изпращаме, с вашето съгласие, ако регламентът го изисква, персонализирани маркетингови съобщения, особено новини за продукти, специални предложения, покани за събития или игри и конкурси. При предоставяне на изрично съгласие.

За да ви изпращаме, с вашето съгласие, нашия бюлетин. При предоставяне на изрично съгласие.

За да гарантираме качеството и постоянното усъвършенстване на нашите услуги, особено чрез използване на технологиите за бизнес анализ на вашите данни. Това е необходимо за нашия законов интерес (за да усъвършенстваме нашите продукти и услуги).

За целите на вътрешна отчетност. Това е необходимо за нашия законов интерес (за да измерваме резултатите от нашата дейност и за да усъвършенстваме нашите услуги).

За да отговаряме на ваше искане във връзка с упражняването на вашите права (вж. раздела по-долу, свързан с „Вашите права“). Това е необходимо за изпълнение на законово задължение и включва проверка на вашата самоличност.

Когато ви изпращаме маркетингова информация, целта ни е да ви изпращаме реклами и предложения, които са най-подходящи за вас, отговарят на вашите нужди или наистина представляват интерес за вас. Всъщност, благодарение на вашите лични данни (данните, които ни предоставяте директно и данните, получени от нашите партньори или данните, които събираме автоматично (когато посещавате нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения), ние създаваме ваш профил, който ни позволява да оценяваме и предвиждаме възможно най-добре вашите лични предпочитания и/или интереси по отношение на нашите продукти и услуги. Като ви познаваме по-добре, ние повишаваме вашата удовлетвореност.

По-общо казано, ние се задължаваме да събираме само личните данни, които са необходими за всяка от целите, за които ние обработваме вашите данни.

По-общо казано, ние се задължаваме да събираме само личните данни, които са необходими за всяка от целите, за които ние обработваме вашите данни.

Ето защо, задължителната информация, която изискваме във формулярите, които попълвате, е указана. Тя е задължителна, защото е необходима за сключване на договор или обработване на вашите заявки, както и за изпълнение на нашите законови или регулаторни задължения. Ако не желаете да предоставите задължителната информация, няма да можем да обработим вашата заявка. Другата информация е с цел да ви опознаем по-добре, особено за да ви изпращаме персонализирана маркетингова информация, и съответно тази информация не е задължителна. Вие решавате дали да я попълните или не.

Колко дълго пазим вашата лична информация

Ние се задължаваме да пазим вашата лична информация не по-дълго, отколкото е необходимо за целите, за които я обработваме, в съответствие с регламентите.

а да изчислим срока на съхранение на вашите лични данни, ние използваме по-специално следните критерии:

· Срока на вашия договор, ако сте сключили такъв договор с Credit Space
· Времето, необходимо за извършване на консултантската услуга или ваш иск
· Вашия отклик на нашата маркетингова информация
· Необходимостта да съхраняваме запис на вашите взаимодействия с нас за добро управление на нашите търговски взаимоотношения
· Нашите законови или регулаторни задължения.

Може да се наложи да запазим вашите лични данни за по-дълъг срок в архивен файл, за да можем да се защитим в съдебен спор, до изтичането на законовия срок, предвиден от приложимия закон.

Кой има достъш до вашите лични данни

Ние можем да споделяме вашата информация, когато разчитаме на на нашите партньори или доставчици на услуги, за да обработваме частично или изцяло вашата лична информация, до степента, необходима за изпълнение на възложените задачи (например за хостинг на нашия уебсайт или мобилно приложение, за предоставяне на услуги, свързани с функционирането или поддръжката на нашия уебсайт, за предоставяне на услуги, свързани с изпращане на маркетингова информация, за провеждане на проучване).

Доколкото е възможно, ние съхраняваме вашата информация на сървъри, разположени в Европейската икономическа зона (ЕИЗ). Някои от нашите доставчици на услуги може да се намират извън ЕИЗ и съответно Вашата лична информация се обработва в тези държави. Някои от тези държави могат да имат регламент за защита на данните, различен от този на Европейския съюз. В тези случаи ние обръщаме специално внимание, за да приведем такова предаване в съответствие с приложимия регламент и да вземем същите предпазни мерки по отношение на защитата на вашата поверителност, основни права и свободи, като тези, предложени от Европейския съюз (по-специално като използваме Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия). При писмено искане, изпратено до адреса, посочен в раздела „Вашите права“ по-долу, ние можем да ви предоставим допълнителна информация за такова предаване на данни (особено Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия).

Не на последно място, може да се наложи да споделяме вашите лични данни с трети страни, ако това се изисква с цел съответствие със законово задължение или административно или съдебно решение.

Вашите права

Вие имате следните права по отношение на обработката на вашата лична информация:
- Да поискате достъп до вашата информация, с други думи, да получите копие на данните
- Вашата информация да бъде коригирана, ако е неточна или неактуална, което ще ни помогне да спазим нашето задължение да имаме актуална информация за вас
- Вашата информация да бъде изтрита (известно още като правото да бъдете забравени), въпреки че това право може да бъде ограничено с оглед на нашите договорни или законови задължения
- Да получите копие на вашата информация в структуриран, широкоизползван и машинночитаем формат, и да го предадете на друг администратор на данни (известно още като право на преносимост)
- Да възразите срещу обработката на вашата информация на основание, свързано с конкретната Ви ситуация, и да ограничите обработката на вашата информация в предвидените в регламента случаи
- Да възразите срещу маркетингова информация (по-специално, когато се използва профилиране), това право би могло да се упражнява предимно чрез използване на линка за отписване в изпратения от нас имейл
- Да оттеглите вашето съгласие по всяко време за целите, за които сме изискали вашето съгласие.

Можете да откриете повече информация за вашите права на https://www.cpdp.bg/

Имате право да подадете жалба до Павел Ненков - support@creditspace.bg относно обработката на вашите лични данни. Препоръчваме ви да се свържете с нас, преди да подадете жалба, и ние ще се постараем да решим всеки проблем или притеснение, които имате.

Промяна на настоящия документ

Ние можем да променяме периодично настоящия информационен документ. Когато се изисква или е необходимо, ние ще ви информираме и/или ще поискаме вашето съгласие. Ето защо ви приканваме да го разгледате при всяко ваше посещение, за да получите актуалната версия.

Версия 1, актуализирана на 22.5.2018 г.