Жилищното кредитиране – стабилност въпреки предизвикателствата!

Няколко разсъждения върху пазарът на имоти и жилищните кредити – имаме стабилност въпреки предизвикателствата!

1. Лек спад в сделките не е равно на криза:

Въпреки че има намаление на броя сделки, разликата между последните две тримесечия е минимална. Това показва, че пазарът остава активен и функциониращ (броят на сделките е 54 277 за третото тримесечие спрямо 54 371 за второто).

2. Ниски лихвени проценти по жилищните ипотечни кредити.

Лихвите по ипотечните кредитите в България продължават да бъдат сравнително ниски, съответно изгодни, което стимулира купувачите. За притеснителните такива вече има банки предлагащи жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 10 години.

3.Дългосрочни перспективи

Въпреки текущите предположения за спад в сделките, евентуалното намаляване на цените, ако има такова, ще бъде постепенно и ще зависи от множество фактори. Поне това може да се заключи от ситуацията в последните 2-3 години. Една част от купувачите заемат изчаквателна позиция, за да се ориентират какво ще стане с лихвените проценти по жилищните кредити. Но пък да не забравяме, че имотът се възприема като основната форма на инвестиция за поне 90% от българите. Така че винаги ще има интерес към този клас активи. Това прави пазарът устойчив на външни шокове.