22.01.2019

Жилищен ипотечен кредит

  Искате да изтеглите

  За какъв срок?

  Имате ли скючен брак?

  Колко е чистият Ви месечен доход?

  Имате ли други кредити?

  Потребителски

  Кредитна карта

  Бърз кредит

  Избрали ли сте имота?

  Къде се намира? / Къде търсите?

  Къде работите?

  Информацията не е задължителна, но помага да постигнем най-добрите условия за Вас. Често банките дават преференциални условия за служителите на определени раоботдатели.

  Само още нещо...

  Трите имена*

  Вашият Email*

  Вашият Телефон*

  Съгласие за обработка на лични данни*

  Потвърждавам, че съм предоставил информация за себе си, представляваща лични данни по смисъла на ЗЗЛД, доброволно и че се съгласявам личните ми данни да бъдат обработвани по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) от „КРЕДИТ СПЕЙС“ ЕООД с ЕИК 204515964 за нуждите на кредитния процес и оценката на моята кредитоспособност.