БНБ спира да изчислява СОФИБОР

Заради нов еврорегламент, който влезе в сила от тази година, от 1 юли БНБ спира за изчислява СОФИБОР. Това означава че за много от клиентите на банките се очаква да се смени основният индекс, на базата на който се изчислява лихвата по техния кредит. По конкретно това са левови заеми, чиято лихва се формира на базата на българският индекс СОФИБОР плюс фиксирана надбавка.

Реално обаче промяната е техническа и няма да доведе до повишаване лихвата и поскъпване на кредитите, тъй като Българският парламент направи законови промени в закона за кредитните институции, така че новата лихва на клиента да не може да бъде по-висока от действащата по договора му.

Подуправителят на БНБ, Нина Стоянова коментира че при спирането на СОФИБОР се очаква банките да го заменят с ЮРИБОР, лихвената статистика на БНБ или основният лихвен процент, изчисляван от БНБ. В момента европейският ЮРИБОР е на по-ниски нива от българският СОФИБОР, което обаче не означава, че кредитите за клиентите на банките ще поевтинеят. Няма да се налага и преподписване на договорите за кредит или подписване на анекси към тях. Промяната ще стане чрез уведомяване на клиентите.